Kuunarikerhon esittely

 Mikä on Kuunarikerho?Nuorisoyhdistys Kuunarikerho ry:n päämäärä on tarjota nuorisolle mahdollisuus harrastaa erilaisia asioita muiden samanikäisten kanssa ja samalla kehittää omaa luonnettaan. Kerhossa yli 10-vuotiaat pojat voivat löytää itselleen sopivaa harrastustoimintaa ja laajentaa ystäväpiiriään. Toiminnan kautta heitä kannustetaan myös omaksumaan inhimillisiä ja kristillisiä hyveitä kuten anteliaisuus, muiden huomioiminen, järjestys kotona ja …