Tietoa meistä

Mikä on Kuunarikerho?
Nuorisoyhdistys Kuunarikerho ry:n päämäärä on tarjota nuorille pojille mahdollisuus perehtyä erilaisiin harrastuksiin, laajentaa ystäväpiiriään ja samalla kehittää omaa luonnettaan. Toiminnan kautta heitä kannustetaan myös omaksumaan inhimillisiä ja kristillisiä hyveitä kuten anteliaisuus, muiden huomioiminen, järjestys kotona ja koulussa, hyvä ajankäyttö jne. Kerhon toiminta on suunnattu 9 – 18 -vuotiaille. 

Vanhempien rooli
Vanhempien kasvatustehtävä on korvaamaton, sillä heille kuuluu ensisijaisesti lasten kasvattaminen. Vanhempia kehotetaan osallistumaan kerhon toimintaan. Osa kerhon toiminnasta on suunnattu erityisesti heille. Kerholla järjestetään esimerkiksi keskustelupiirejä lastenkasvatuksesta sekä tapahtumia koko perheelle (perhekeilailu, perheiden joulujuhla, isät vs pojat -salibandyottelu jne.).

Koulu ja kerho
Ohjaajat seuraavat myös kerholaisten koulukäyntiä ja antavat tarvittaessa neuvoja eri aineissa. Kerholaiset voivat tehdä läksyt ennen toiminnan alkamista kerhon kirjastohuoneessa. Iltapäiväkerhotoiminnan ohjelma on tyypillisesti: 1. Läksyt – lukusali. 2. Välipala. 3. Harrastustoiminta. Kerhoon voi tulla suoraan koulusta ja toiminta loppuu viimeistään klo 18. Kuunarikerho on avoinna arkisin klo 13.00-18.00.

Kristillinen tausta
Kerhossa pidettävä kristillinen kasvatus on uskottu Opus Deille. Opus Dei – Jumalan työ – on Katolisen kirkon personaaliprelatuuri.  Lisätietoja Opus Deistä saa osoitteesta www.opusdei.fi

Yhteystiedot

Kuunarikerhon toiminnanjohtajana toimii Jorge “Jyri” Soria (jyri.soria@gmail.com 045 631 23 62). Toiminnan muut päävastuuhenkilöt ovat Santi Rodriguez ja Stefan Perthuis, joka toimii myös taloussihteerinä.

Kuunarikerhon pappina toimii isä Oskari Juurikkala (oskari.juurikkala@katolinen.fi 050 535 18 44). Isä Oskari on vastuussa kerhon koulutusohjelmasta.

Kuunarikerho Safeguarding Policy (meidän alustava lastensuojeluopas, eng.). Lastensuojeluun sekä toiminnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Kuunarikerhon puheenjohtajaan ja/tai lastensuojelun vastuuhenkilöön: Eelis Nguyen +358 40 5079070.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.