Kuunarikerhon esittely

 Mikä on Kuunarikerho?
Nuorisoyhdistys Kuunarikerho ry:n päämäärä on tarjota nuorisolle mahdollisuus harrastaa erilaisia asioita muiden samanikäisten kanssa ja samalla kehittää omaa luonnettaan. Kerhossa yli 10-vuotiaat pojat voivat löytää itselleen sopivaa harrastustoimintaa ja laajentaa ystäväpiiriään. Toiminnan kautta heitä kannustetaan myös omaksumaan inhimillisiä ja kristillisiä hyveitä kuten anteliaisuus, muiden huomioiminen, järjestys kotona ja koulussa, hyvä ajankäyttö jne.

Vanhempien rooli
Vanhempien kasvatustehtävä on korvaamaton, sillä heille kuuluu ensisijaisesti lasten kasvattaminen. Vanhempia kehotetaan osallistumaan kerhon toimintaan. Osa kerhon toiminnasta on suunnattu erityisesti heille. Kerholla järjestetään esimerkiksi keskustelupiirejä lastenkasvatuksesta sekä tapahtumia koko perheelle (perhekeilailu, perheiden joulujuhla, isät vs pojat -salibandyottelu jne.).

Koulu ja kerho
Ohjaajat seuraavat myös kerholaisten koulukäyntiä ja antavat tarvittaessa neuvoja eri aineissa. Kerholaiset voivat tehdä läksyt ennen toiminnan alkamista kerhon kirjastohuoneessa. Iltapäiväkerhotoiminnan ohjelma on tyypillisesti: 1. Läksyt – lukusali. 2. Välipala. 3. Harrastustoiminta. Kerhoon voi tulla suoraan koulusta ja toiminta loppuu viimeistään klo 18. Kuunarikerho on avoinna arkisin klo 13.00-18.00.

Kristillinen tausta
Kerhossa pidettävä kristillinen kasvatus on uskottu Opus Deille. Opus Dei – Jumalan työ – on Katolisen kirkon personaaliprelatuuri.  Lisätietoja Opus Deistä saa osoitteesta www.opusdei.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.