Kuunari?

Mikä on Kuunarikerho?
Nuorisoyhdistys Kuunarikerho ry perustettiin vuonna 1994. Sen päämäärä on tarjota nuorisolle mahdollisuus harrastaa erilaisia asioita muiden samanikäisten kanssa ja samalla kehittää omaa luonnettaan. Kerhossa yli 10-vuotiaat pojat voivat löytää itselleen sopivaa iltapäivätoimintaa ja laajentaa ystäväpiiriään. Toiminnan kautta heitä kannustetaan myös omaksumaan inhimillisiä ja kristillisiä hyveitä kuten anteliaisuus, tottelevaisuus vanhempia ja opettajia kohtaan, järjestys kotona ja koulussa, hyvä ajankäyttö jne.

Vanhempien rooli
Vanhempien kasvatustehtävä on korvaamaton, sillä heille kuuluu ensisijaisesti lasten kasvattaminen. Vanhempia kehotetaan osallistumaan kerhon toimintaan. Osa kerhon toiminnasta on suunnattu erityisesti heille. Esimerkiksi Kuunarikerhon Perheklubin yhteydessä järjestetään keskustelupiirejä lastenkasvatuksesta sekä tapahtumia koko perheelle (perhekeilailu, perheiden joulujuhla, isät vs pojat -salibandyottelu jne.).

Koulu ja kerho
Ohjaajat seuraavat myös kerholaisten koulukäyntiä ja antavat tarvittaessa neuvoja eri aineissa. Kerholaiset voivat suorittaa läksyt ennen toiminnan alkamista kerhon lukusalissa. Iltapäiväkerhotoiminnan aikataulu on tyypillisesti: a) Läksyt – lukusali. b) Välipala. c) Toiminta. Kerhoon voi tulla suoraan koulusta ja toiminta loppuu viimeistään klo 18. Kuunarikerho on avoinna arkisin klo 13.00-18.00.

Kristillinen kasvatus
Kerhossa pidettävä kristillinen kasvatus on uskottu Opus Deille. Opus Dei – Jumalan työ – on Katolisen kirkon personaaliprelatuuri.  Lisätietoja Opus Deistä saa osoitteesta www.opusdei.org.